SVOČ

Zdravíme naše studenty Ahmad Haaris Hammaad Muin a Ratush Linoy, kteří úspěšně prezentovali své práce na SVOČ konferenci LF UP dne 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/

We congratulate our students Ahmad Haaris Hammaad Muin and Ratush Linoy with successful presentation of their scientific results on Students’ Scientific Conference of Faculty of Medicine and Dentistry, UP, 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/en/scienceand-research/student-research-projects/

3. misto Ahmad

Kolegovi gratulujeme! / Congratulations!

ahmad

Ahmad H.: The pathophysiological aspects of HLA-system (on example of sarcoidosis)

IMG_20190514_112858

Ratush L.: The role of stress in the development of atopic dermatitis and psoriasis

 

Témata SVOČ pro akademický rok 2018/2019

1. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: HLA systém – patofyziologické aspekty / uplatnění v praxi
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 1

2. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: HLA system – pathophysiological aspects / practical application
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 1

3. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Náhlá srdeční smrt
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Počet studentů: 1 – 2

4. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Vybrané příčiny závažných poruch srdečního rytmu
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Počet studentů: 1 – 2

5. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Role of stress in the development of atopic dermatitis and psoriasis
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

Zájemci o SVOČ se mohou hlásit buď na sekretariátě Ústavu patologické fyziologie nebo e-mailem u prof.Petřka martin.petrek@fnol.cz