SVOČ

Témata SVOČ pro akademický rok 2019/2020

1.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Vliv kouření na hladinu kotininu v moči
Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, PhD.
Počet studentů: 1

2.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Faktory ovlivňující tělesnou hmotnost u studentů
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

3.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: The effects of stress reduction in students
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

4.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Factors affecting body weight in students
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

Zájemci o SVOČ se mohou hlásit buď na sekretariátě Ústavu patologické fyziologie nebo e-mailem u prof. Petřka martin.petrek@fnol.cz

Výherci SVOČ 2018/2019

General Medicine

1. Rashi Mane
2. Abdul Nadim
3. Hammaad Muin Ahmad

Zdravíme naše studenty Ahmad Haaris Hammaad Muin a Ratush Linoy, kteří úspěšně prezentovali své práce na SVOČ konferenci LF UP dne 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/

We congratulate our students Ahmad Haaris Hammaad Muin and Ratush Linoy with successful presentation of their scientific results on Students’ Scientific Conference of Faculty of Medicine and Dentistry, UP, 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/en/scienceand-research/student-research-projects/

3. misto Ahmad

Kolegovi gratulujeme! / Congratulations!

ahmad

Ahmad H.: The pathophysiological aspects of HLA-system (on example of sarcoidosis)

IMG_20190514_112858

Ratush L.: The role of stress in the development of atopic dermatitis and psoriasis