SVOČ

Zájemci o SVOČ se mohou hlásit buď na sekretariátě Ústavu patologické fyziologie nebo e-mailem u prof.Petřka martin.petrek@fnol.cz

Témata SVOČ pro akademický rok 2018/2019

1. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: HLA systém – patofyziologické aspekty / uplatnění v praxi
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 1

2. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: HLA system – pathophysiological aspects / practical application
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 1

3. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Náhlá srdeční smrt
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Počet studentů: 1 – 2

4. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Vybrané příčiny závažných poruch srdečního rytmu
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Počet studentů: 1 – 2

5. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Role of stress in the development of atopic dermatitis and psoriasis
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1