SVOČ

Zájemci o SVOČ se mohou hlásit buď na sekretariátě Ústavu patologické fyziologie nebo e-mailem u prof.Petřka martin.petrek@fnol.cz

Témata SVOČ pro akademický rok 2017/2018

1.Ústav: Ústav patologické fyziologie

Téma práce: Biomarkery onemocnění plicního intersticia

Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Počet studentů: 1


2.Ústav: Ústav patologické fyziologie

Téma práce: Buněčný profil bronchoalveolární laváže u plicních nemocí

Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.

Počet studentů: 1


3.Ústav: Ústav patologické fyziologie

Téma práce:Patofyziologie aterosklerózy

Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

Počet studentů: 1