SVOČ

Témata SVOČ pro akademický rok 2021/2022               SVOČ topics for the academic year 2021/2022

Všechna témata SVOČ pro studenty po absolvování Patologické fyziologie/ All SVOČ topics of Pathophysiology require passing Pathophysiology examination.

1. Využití simulátorů při výuce Patologické fyziologie
Školitel: MUDr. Hana Rancová
Počet studentů: 1 (VŠEO)

2. Ústav: Use of simulators in teaching of Pathological Physiology
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 1 (GM)

3. Mechanismy vaskulárních komplikací u dyslipidémií (ve spolupráci s I. interní klinikou – kardiologickou)
Školitel: doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Počet studentů: 1 (VŠEO)

4. Rozdíly v expresi proteolytických enzymů mezi fenotypy CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc)
Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
Počet studentů: 1 (VŠEO)

5. Compared expressions of proteolytic enzymes between COPD (chronic obstructive pulmonary diseases) phenotypes
Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
Počet studentů: 1 (GM)

6. Hodnocení stresu pomocí fitness trackerů a chytrých hodinek / Evaluation of stress with fitness trackers and smartwatches
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1 (VŠEO nebo GM)

7. Akademické stresory u studentů medicíny / Academic-related stressors in medical students
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1 (VŠEO nebo GM)

8. Autonomic nervous system function in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1-2 (GM)

———————————————————————————————————————————–

Témata SVOČ pro akademický rok 2020/2021               SVOČ topics for the academic year 2020/2021

Všechna témata SVOČ pro studenty po absolvování Patologické fyziologie/ All SVOČ topics of Pathophysiology require passing Pathophysiology examination.

1. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Výuka Patologické fyziologie s využitím simulátorů
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Počet studentů: 2

Anotace: V rámci práce na tématu se studenti zapojí do přípravy a realizace jednotlivých praktických úloh, které Ústav bude realizovat ve spolupráci s pracovištěm Centesimo. Součástí práce bude také vyhodnocení názorů studentů na novou formu výuky.
Souvislost s patofyziologií a význam pro obor: Demonstrace patofyziologických mechanismů na simulátorech je perspektivní formou výuky patofyziologie s přesahy do dalších oborů.
Návaznosti: Předpokládá se spolupráce s klinickými i laboratorními pracovišti.

2. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Vliv kouření na hladinu kotininu v moči
Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, PhD.
Počet studentů: 1

Anotace: Kouření tabáku je hlavní příčinou chronické obstrukční plicní nemoci a rizikovým faktorem dalších nemocí postihujících plíce, kardiovaskulární a další systémy. Nekouření nebo snížení závislosti na tabáku je proto nejlepším prostředkem, jak snížit výskyt těchto nemocí. Kotinin je metabolit nikotinu a jeho stanovení se využívá k monitorování odvykání závislosti na tabáku.

3. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Psychosomatická pohoda studentů medicíny během pandemie COVID-19
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

Anotace: Pandemie COVID-19 je příčinou mnoha změn životního stylu studentů. Studenti potřebovali zvládnout změny studijních návyků, spánku, izolacI a informační tok z masmédií. Studie je zaměřena na zhodnocení zdrojů stresu a možných příznaků psychosomatických poruch u studentů medicíny v období pandemie COVID-19.

4. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Psychosomatic wellbeing of medical students during COVID-19 pandemic
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

5. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Factors affecting body weight in students
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 2 (pokračující práce na tématu z akad. roku 2019/2020)

6. Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Changes of eating habits during COVID-19 related pandemic
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 2

 

———————————————————————————————————————

 

Témata SVOČ pro akademický rok 2019/2020

1.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Vliv kouření na hladinu kotininu v moči
Školitel: Mgr. Zdenka Navrátilová, PhD.
Počet studentů: 1

2.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Faktory ovlivňující tělesnou hmotnost u studentů
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

3.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: The effects of stress reduction in students
Školitel: Szergej Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

4.Ústav: Ústav patologické fyziologie
Téma práce: Factors affecting body weight in students
Školitel: Gabriella Cápec, Ph.D.
Počet studentů: 1

Zájemci o SVOČ se mohou hlásit buď na sekretariátě Ústavu patologické fyziologie nebo e-mailem u prof. Petřka martin.petrek@fnol.cz

Výherci SVOČ 2018/2019

General Medicine

1. Rashi Mane
2. Abdul Nadim
3. Hammaad Muin Ahmad

Zdravíme naše studenty Ahmad Haaris Hammaad Muin a Ratush Linoy, kteří úspěšně prezentovali své práce na SVOČ konferenci LF UP dne 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/

We congratulate our students Ahmad Haaris Hammaad Muin and Ratush Linoy with successful presentation of their scientific results on Students’ Scientific Conference of Faculty of Medicine and Dentistry, UP, 14. 05. 2019 – https://www.lf.upol.cz/en/scienceand-research/student-research-projects/

3. misto Ahmad

Kolegovi gratulujeme! / Congratulations!

ahmad

Ahmad H.: The pathophysiological aspects of HLA-system (on example of sarcoidosis)

IMG_20190514_112858

Ratush L.: The role of stress in the development of atopic dermatitis and psoriasis