Výuka

Ústav patologické fyzioogie zajišťuje pregraduální výuku studentů

Lékařské fakulty v oborech:

  • všeobecné lékařství v českém jazyce
  • zubní lékařství v českém jazyce
  • všeobecné lékařství v anglickém jazyce (general medicine)
  • zubní lékařství v anglickém jazyce (dentistry)

 

Pracovníci ústavu se věnují modernizaci výuky patologické fyziologie, podílejí se na tvorbě učebních textů, na přípravě a realizaci počítačových modelů patofyziologických systémů.