Grantové projekty

Aktuálně řešené grantové projekty

Pracovníci ústavu také participují na projektu OP VVV Excelentního výzkumu ENOCH: „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí„, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 (9/2018 – 6/2023).

Jedná se o projekt pěti moravských biomedicínských institucí (konsorcium ENOCH): Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC-FNUSA), Univerzita Palackého v Olomouci (ÚMTM), Masarykův onkologický ústav v Brně (RECAMO), Ostravská univerzita (BCRG) a Fakultní nemocnice Olomouc.

IGA MZ ČR, VES 2018 (prof. M. Petřek, NV18-05-00134), 5/2018 – 12/2022
Imunogenetický molekulární profil sarkoidózy: význam pro předpověď vývoje nemoci/ Immunogenetic molecular profile of sarcoidosis: significance for disease course prediction

IGA UP 2022 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2022_005), 3/2022 – 2/2023
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých a jiných nemocí, včetně jejich dopadu do praxe / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory and other diseases, including their practical impact

NPU I (prof. M. Petřek, LO1304), 6/2014 – 5/2019
Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny / Support of suistainability of the Institute of Molecular and Translational Medicine

Ukončené grantové projekty

IGA MZ ČR (prof. M. Petřek, IGA MZ ČR NT/13562), 4/2012 – 12/2015
Příspěvek monitorování HLA protilátek po transplantaci ledviny k předpovědi rizika rozvoje protilátkami zprostředkované rejekce štěpu / HLA antibody monitoring after kidney transplantation and its contribution to the prediction of the antibody-mediated allograft rejection risk

POST-UP (postdok: Dr. Zdenka Navrátilová, CZ.1.07/2.3.00/30.0004; prof. Petřek, mentor), 7/2012 – 6/2015
Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci / Support for building excellent research teams and intersectoral mobility at Palacky University in Olomouc

POST-UP II (postok: Dr. Amit Kishore, CZ.1.07/2.3.00/30.0041; prof. Petřek, mentor), 12/2012 – 6/2015
Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II / Support for building excellent research teams and intersectoral mobility at Palacky University in Olomouc II

IGA UP 2021 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2021_014), 3/2021 – 2/2022
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí V / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases V

IGA UP 2020 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2020_004), 3/2020 – 2/2021
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí IV / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases IV

IGA UP 2019 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2019_009), 3/2019 – 2/2020
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí III / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases III

IGA UP 2018 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2018_015), 3/2018 – 2/2019
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí II / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases II

IGA UP 2017 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2017_014), 3/2017 – 2/2018
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases

IGA UP 2016 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2016_009), 3/2016 – 2/2017
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí a komplikací léčby II / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases and treatment complications II

IGA UP 2015 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2015_020), 3/2015 – 2/2016
Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí a komplikací léčby / Selected aspects of investigations of molecular pathomechanisms in inflammatory diseases and treatment complications

IGA UP 2014 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2014_012), 3/2014 – 2/2015
Vybrané aspekty studia molekulárních mechanismů zánětlivých nemocí a transplantací II / Selected aspects of investigations of molecular mechanisms in inflammatory diseases and transplantation II

IGA UP 2013 (prof. M. Petřek, IGA_UP: LF_2013_009), 3/2013 – 2/2014
Vybrané aspekty studia molekulárních mechanismů zánětlivých nemocí a transplantací / Selected aspects of investigations of molecular mechanisms in inflammatory diseases and transplantation

FRUP 2014 (dr. D. Riegrová, FRUP_2015_003), 1/2015 – 12/2015
Modernizace a zkvalitnění výuky na Ústavu patologické fyziologie / Modernisation and enhancing quality of teaching at the Department of Pathological Physiology