Historie katedry

Katedra patologické fyziologie LF UP v Olomouci byla založena v roce 1946,
současně s ustavením komplexu ostatních teoretických ústavů.

Přednostové ústavu:

  • Doc. MUDr. Jaroslav Pojer (1946-1947)
  • MUDr. Vilém Hule (1948-1950)
  • Prof. MUDr. František Šantavý (1950-1951)
  • Doc. MUDr. Pavel Rohan (1951-1957)
  • Prof. MUDr. Jan Hrbek, CSc. (1957-1988)
  • Prof. MUDr. Adolf Sklenovský, CSc. (1988-1990)
  • Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. (1990)
  • Prof. MUDr. Jiří Hřebíček, CSc. (1991-1998)
  • Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (1998-2014)
  • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (od 2014)