Personální složení ústavu

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
přednosta
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 771, 585 632 502
pfy-vedeni@upol.cz

doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. 
zástupce přednosty
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 520
pfy-vedeni@upol.cz

Bc. Mária Stankušová
sekretářka
Konzultační hodiny: denně 10.00 – 10.45 hod.
585 632 502
pfy-sekretar@upol.cz

Bc. Gabriela Straková
laborant zdravotnický
kontaktujte v době nepřítomnosti sekretářky:
585 632 771
gabriela.strakova@upol.cz

Gabriella Cápec, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: úterý/Tuesday, 10.15 – 11.15 hod.
585 632 519
gabriella.capec@upol.cz

Szergej Cápec, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: pondělí/Monday, 11.00 – 11.30 hod.
585 632 516
szergej.capec@upol.cz

Mgr. Lenka Kocourková
věd. prac. ob. medicíny a farmacie
585 632 242
lenka.kocourkova@upol.cz

Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 777
zdenka.navratilova@upol.cz

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
odborný asistent
588 442 285
jana.petrkova@fnol.cz

MUDr. Hana Rancová
odborný asistent
Konzultační hodiny: středa, 10.30 – 11.30 hod.
585 632 519
hana.rancova@upol.cz

Mgr. Veronika Žižková
odborný asistent
585 632 242
veronika.zizkova@upol.cz

MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
externí učitel
pavel.marcian@fnol.cz

MUDr. Ondřej Veselý
externí učitel
ondrej.vesely@fnol.cz

Mgr. Kateřina Sikorová
doktorand
katerina.sikorova01@upol.cz