Personální složení ústavu

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
přednosta
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 771, 585 632 502
pfy-vedeni@upol.cz

doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. 
zástupce přednosty
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 520
pfy-vedeni@upol.cz

Bc. Gabriela Straková
sekretářka                                                                                                                                         Konzultační hodiny: denně 10.00 – 10.45 hod.
585 632 771, 585 632 502
pfy-sekretar@upol.cz

Gabriella Cápec, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: středa/Wednesday, 10.15 – 11.15 hod.
585 632 519
gabriella.capec@upol.cz

Szergej Cápec, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: pondělí/Monday,12.15 – 12.45 hod.
585 632 516
szergej.capec@upol.cz

Mgr. Lenka Kocourková
věd. prac. ob. medicíny a farmacie
585 632 242
lenka.kocourkova@upol.cz

MUDr. Zuzana Mateášiková
asistent
Konzultační hodiny: středa, 9.30 – 10.00 hod.
585 632 521
zuzana.mateasikova@upol.cz

Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
odborný asistent
Konzultační hodiny: po individuální domluvě
585 632 521
zdenka.navratilova@upol.cz

doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
docentka
588 442 285
jana.petrkova@fnol.cz

MUDr. Hana Rancová
odborný asistent
Konzultační hodiny: středa, 10.30 – 11.30 hod.
585 632 519
hana.rancova@upol.cz

Soni Shaikh, Ph.D.
odborný asistent
585 632 517
soni.shaikh@upol.cz

MUDr. Alžběta Benická
externí učitel
alzbeta.herodesova@upol.cz

MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
externí učitel
pavel.marcian@fnol.cz

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
externí učitel
peter.rohon@upol.cz

MUDr. Patrik Rulíšek
externí učitel
patrik.rulisek@upol.cz

MUDr. Ondřej Veselý
externí učitel
ondrej.vesely@fnol.cz

Mgr. Kateřina Sikorová
doktorand
katerina.sikorova01@upol.cz