Grantové projekty

DEDIKACE PROJEKTŮ, řešených na UP v roce 2015

IGA MZ ČR (prof. M. Petřek) IGA MZ ČR NT/13562
POST-UP (Dr. Zdenka Navrátilová) CZ.1.07/2.3.00/30.0004
POST-UP II (Dr. Amit Kishore) CZ.1.07/2.3.00/30.0041
NPU I (prof. M. Petřek) LO1304
IGA UP 2014 (prof. M. Petřek) IGA UP: LF_2014_012
FRUP (dr. D. Riegrová) FRUP_2015_003

.
DEDIKACE PROJEKTŮ, řešených ve FN v roce 2015

IGA MZ ČR
(sř. prof. M. Petřek / prof. Ščudla UP)
IGA MZ ČR NT/12451
IGA MZ ČR
(sř. prof. M. Petřek / doc. F. Mrázek UP)
IGA MZ ČR NT/12454
IGA MZ ČR
(sř. prof. Kolek, prof. Petřek člen týmu)
IGA MZ ČR NT/11117
IGA MZ ČR
(prof. Kaňovský, prof. Petřek člen týmu)
IGA MZ ČR NT/12221
sř. = spoluřešitel

.
NÁZVY PROJEKTŮ, řešených v rámci UP v roce 2015

 • IGA MZ ČR (prof. M. Petřek, IGA MZ ČR NT/13562)
  Příspěvek monitorování HLA protilátek po transplantaci ledviny k předpovědi rizika rozvoje protilátkami zprostředkované rejekce štěpu
 • HLA antibody monitoring after kidney transplantation and its contribution to the prediction of the antibody-mediated allograft rejection risk
 • POST-UP (postdok: Dr. Zdenka Navrátilová, CZ.1.07/2.3.00/30.0004; prof. Petřek, mentor)
  Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci
  Support for building excellent research teams and intersectoral mobility at Palacky University in Olomouc
 • POST-UP II (postok: Dr. Amit Kishore, CZ.1.07/2.3.00/30.0041; prof. Petřek, mentor)
  Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II
  Support for building excellent research teams and intersectoral mobility at Palacky University in Olomouc II
 • NPU I (LO1304)
  Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny
  Support of suistainability of the Institute of Molecular and Translational Medicine
 • IGA_UP: LF_2014_012 (do 28.2.2015)
  Vybrané aspekty studia molekulárních mechanismů zánětlivých nemocí a transplantací II
  Selected aspects of investigations of molecular mechanisms in inflammatory diseases and transplantation II
 • FRUP_2015_003
  Modernizace a zkvalitnění výuky na Ústavu patologické fyziologie (dr. D. Riegrová)
  Modernisation and enhancing quality of teaching at the Department of Pathological Physiology

NÁZVY PROJEKTŮ, řešených v rámci FN v roce 2015

 • IGA MZ ČR NT/12451 (spoluřešitel prof. M. Petřek / prof. Ščudla UP)
  Význam analýzy párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu vyšetřených s pomocí metody HevyliteTM u monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu
  The significance of the analysis of the pairs of immunoglobulin heavy/light chains by Hevylite TM in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma
 • IGA MZ ČR NT/12454 (spoluřešitel prof. M. Petřek / doc. F. Mrázek UP )
  Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk
  Selected immunological and immunogenetic parameters in the prediction of graft versus host disease and the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
 • IGA MZ ČR NT/11117 (spoluřešitel prof. Kolek, prof. Petřek člen týmu)
  Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difuzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice
  Study of mediators of fibrotic processes in patients with diffuse lung diseases and their clinical application
 • IGA MZ ČR NT/12221 (prof. Kaňovský, prof. Petřek člen týmu)
  Markery neurodegenerace v diferenciální diagnostice parkinsonských syndromů
  Markers of neurodegeneration in differential diagnosis of parkinsonian syndrome