Doktorské studium

Aktuální informace k přijímacímu řízení a vyhlášená témata v rámci Oborových rad Fyziologie a patologická fyziologie, resp. Lékařská biologie jsou dostupné na webových stránkách LF UP – zde.