Věda a výzkum

Pracovníci ústavu se ve své výzkumné činnosti věnují patofyziologii zánětlivých onemocnění, zejména respiračního a kardiovaskulárního systému. Již tradičně se zabýváme patofyziologií sarkoidózy a plicní fibrózy, řešíme molekulární aspekty aterosklerózy či vybraných autoimunitních chorob. Pozornost věnujeme také patofyziologii transplantací a jejich komplikací. Ve výzkumupoužíváme nejmodernější techniky z oblasti molekulární biologie, genetiky, resp. imunologie.

Výzkumná činnost je realizována v návaznosti na Ústav molekulární a translační medicíny a ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Ústavem imunologie, I. Interní klinikou – kardiologickou a dalšími pracovišti LF UP/FNOL. Pracovníci ústavu aktivně udržují výzkumné kontakty s řadou předních zahraničních univerzit a výzkumných center zejména v Evropě, ale i v zámoří; výsledkem jsou články v kvalitních časopisech s IF (aktuální výběr viz. níže).

Na Ústavu jsou řešeny granty IGA UP, IGA MZ ČR; jeho pracovníci se podílejí také na projektech OPVK/ESF a také na zahraničních vědeckých projektech. V období od dubna do konce roku 2017 na Ústavu hostovala, resp. jej navštívila řada zahraničních vědců (např. z Chorvatska, Arménie, Indie, aj.).

Příležitosti pro studenty ve vědě a výzkumu:

Pregraduální:

Od akademického roku 2014/2015 si pregraduální studenti medicíny mohou vyzkoušet základy vědecké práce v rámci SVOČ; doposud své práce obhájilo 19 studentů pod vedením školitelů MUDr. Petřkové, prof. Petřka, Mgr. Navrátilové, resp. MUDr. Poljakové. Někteří z těchto studentů se následně zapojili do pedagogické činnosti ústavu jako pedagogické síly, resp. asistenti. Studenti bakalářských a magisterských programů Přírodovědecké fakulty UP zpracovávají v laboratořích ústavu své kvalifikační (bakalářské, diplomové) práce.

Postgraduální:

Pro akademický rok 2018/2019 ústav vypsal v rámci doktorského studijního programu 7 témat, která reflektují výzkumné zaměření jednotlivých pracovníků. Ústav poskytuje také příležitost i výzkumníkům, kteří již titulu Ph.D. dosáhli, a to např. v rámci programu POST-UP.

Výběr publikací (časopisy s IF):

Schupp J, Freitag S, Bargagli E, …, Petrek M, Kolek V, et al. Phenotypes of organ involvement in sarcoidosis. Eur Respir J. 2018;51(1):1700991. (IF 2016: 10.569)
(Editorial: Culver DA, Baughman RP. It’s time to evolve from Scadding: phenotyping sarcoidosis. Eur Respir J. 2018;51(1):1800050.)

Lathela LE, Wennerstrom A, Pietinalho A, Petrek M, Kolek V, Lokki M-L, Selroos O. ACE gene variants and sarcoidosis in a Finnish population. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2017;34(2):104-114. (IF 2016: 1.575)

Wolin A, Lahtela EL, Anttila V, Petrek M, Grunewald J, van Moorsel CHM Eklund A, Grutters JC, Kolek V, Mrazek F, Kishore A, Padyukov L, Pietinalho A, Ronninger M, Seppänen M, Selroos O, Lokki M-L. SNP Variants in Major Histocompatibility Complex Are Associated with Sarcoidosis Susceptibility – A Joint Analysis in Four European Populations. Front Immunol. 2017;8:422. (IF 2016: 6.429)

Navratilova Z, Novosadova E, Hagemann-Jensen M, Kullberg S, Kolek V, Grunewald J, Petrek M. Expression Profile of six RNA-binding proteins in Pulmonary Sarcoidosis. PLoS One 2016;11(8):e0161669. (IF 2016: 2.806) *udělena Cena Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za 1. nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let za rok 2016

Tokic S, Štefanic M, Glavaš-Obrovac L, Jaman S, Novosadová E, Petrkova J, Navratilova Z, Suver-Stevic M, Petrek M. The expression of T-cell FOXP3 and T-bet is upregulated in severe, but not euthyroid Hashimoto’s thyroiditis. Mediators Inflamm. 2016;2016:3687420. (IF 2016: 3.232)

Kishore A, Žižková V, Kocourkova L, Petrkova J, Bouros E, Nunes H, Loštáková V, Müller-Quernheim J, Zissel G, Kolek V, Bouros D, Valéyre D, Petrek M. Association Study for 26 Candidate Loci in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients from Four European Populations. Front Immunol. 2016;7:274. (IF 2016: 6.429)

Petrek M. Personalized medicine in sarcoidosis: predict responders and nonresponders. Curr Opin Pulm Med. 2015;21(5):532-537. (IF 2016: 2.884)

Noskovicova N, Petrek M, Eickelberg O, Heinzelmann K. PDGF Signaling in the Lung – From Lung Development and Disease to Clinical Studies. Am J Respir Cell Mol Biol. 2015;52(3):263-284. (IF 2016: 4.1)

Pro další informace případné zájemce odkazujeme na www.imtm.cz (WP1 – Molecular Basis of Disease and Molecular Targets; skupina Imunogenomika) a také na původní webové stránky Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky (www.dr-petrek.eu), případně napište email: martin.petrek@upol.cz