Věda a výzkum

Pracovníci ústavu se ve své výzkumné činnosti věnují patofyziologii zánětlivých onemocnění, zejména respiračního a kardiovaskulárního systému. Již tradičně se zabýváme patofyziologií sarkoidózy a plicní fibrózy, řešíme molekulární aspekty aterosklerózy či vybraných autoimunitních chorob. Pozornost věnujeme také patofyziologii transplantací a jejich komplikací. Ve výzkumu používáme nejmodernější techniky z oblasti molekulární biologie, genetiky, resp. imunologie.

Výzkumná činnost je realizována v návaznosti na Ústav molekulární a translační medicíny a ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Ústavem imunologie, I. Interní klinikou – kardiologickou a dalšími pracovišti LF UP/FNOL. Pracovníci ústavu aktivně udržují výzkumné kontakty s řadou předních zahraničních univerzit a výzkumných center zejména v Evropě, ale i v zámoří; výsledkem jsou články v kvalitních časopisech s IF (aktuální výběr viz. níže).

Na Ústavu jsou řešeny granty IGA UP, IGA MZ ČR; jeho pracovníci se podílejí také na projektech OPVK/ESF a také na zahraničních vědeckých projektech. V období od dubna do poloviny roku 2017 na Ústavu hostovala, resp. jej navštívila řada zahraničních vědců (např. z Chorvatska, Arménie, Indie, aj.).

Příležitosti pro studenty ve vědě a výzkumu:

Pregraduální:

Od akademického roku 2014/2015 si pregraduální studenti medicíny mohou vyzkoušet základy vědecké práce v rámci SVOČ; doposud své práce obhájilo 19 studentů pod vedením školitelů MUDr. Petřkové, prof. Petřka, Mgr. Navrátilové, resp. dr. Poljakové. Někteří z těchto studentů se následně zapojili do pedagogické činnosti ústavu jako pedagogické síly, resp. asistenti. Studenti bakalářských a magisterských programů Přírodovědecké fakulty UP zpracovávají v laboratořích ústavu své kvalifikační (bakalářské, diplomové) práce.

Postgraduální:

Pro akademický rok 2017/2018 ústav vypsal v rámci doktorského studijního programu 8 témat, která reflektují výzkumné zaměření jednotlivých pracovníků. Ústav poskytuje také příležitost i výzkumníkům, kteří již titulu Ph.D. dosáhli, a to např. v rámci programu POST-UP.

Výběr publikací (časopisy s IF):

Navratilova Z, Novosadova E, Hagemann-Jensen M, Kullberg S, Kolek V, Grunewald J, Petrek M. Expression Profile of six RNA-binding proteins in Pulmonary Sarcoidosis. PLoS One 2016;11(8):e0161669. (IF 2016: 2.806)

Tokic S, Štefanic M, Glavaš-Obrovac L, Jaman S, Novosadová E, Petrkova J, Navratilova Z, Suver-Stevic M, Petrek M. The expression of T-cell FOXP3 and T-bet is upregulated in severe, but not euthyroid Hashimoto’s thyroiditis. Mediators Inflamm. 2016;2016:3687420. (IF 2016: 3.232)

Kishore A, Žižková V, Kocourkova L, Petrkova J, Bouros E, Nunes H, Loštáková V, Müller-Quernheim J, Zissel G, Kolek V, Bouros D, Valéyre D, Petrek M. Association Study for 26 Candidate Loci in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients from Four European Populations. Front Immunol. 2016;7:274. (IF 2016: 6.429)

Petrek M. Personalized medicine in sarcoidosis: predict responders and nonresponders. Curr Opin Pulm Med. 2015;21(5):532-537. (IF 2016: 2.884)

Noskovicova N, Petrek M, Eickelberg O, Heinzelmann K. PDGF Signaling in the Lung – From Lung Development and Disease to Clinical Studies. Am J Respir Cell Mol Biol. 2015;52(3):263-284. (IF 2016: 4.1)

Pro další informace případné zájemce odkazujeme na www.imtm.cz (WP1 – Molecular Basis of Disease and Molecular Targets; skupina Imunogenomika) a také na původní webové stránky Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky (www.dr-petrek.eu), případně napište email: martin.petrek@upol.cz