Volitelné předměty

Studijní plány volitelných předmětů, na jejichž výuce se Ústav patologické fyziologie podílí

  • Patofyziologické semináře sylabus si můžete stáhnout zde pfyvc021
  • Osteoimunologie sylabus si můžete stáhnout zde pfyvca43
  • Imunogenetika a její aplikace v praxi sylabus si můžete stáhnout zde pfyvcb41
  • Aktuální problematika kardiomarkerů sylabus si můžete stáhnout zde pfyvcb42