Volitelné předměty

Studijní plány volitelných předmětů na jejichž výuce se Ústav patologické fyziologie podílí

  • Patofyziologické semináře sylabus si můžete stáhnout zde
  • Imunogenetika a její aplikace v praxi sylabus si můžete stáhnout zde
  • Aktuální problematika kardiomarkerů sylabus si můžete stáhnout zde
  • Osteoimunologie sylabus si můžete stáhnout zde