Volitelné předměty

Aktuální studijní plány volitelných předmětů, na jejichž výuce se Ústav patologické fyziologie podílí, tj.:

  • Patofyziologické semináře
  • Osteoimunologie
  • Imunogenetika a její aplikace v praxi
  • Aktuální problematika kardiomarkerů

jsou vždy zveřejněny na Moodle a na webových stránkách Lékařské fakulty.