Zubní lékařství

Doporučená literatura:

1. E-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF a FZV UP Olomouc“, jehož tvorba byla financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR CZ.1.07/2.2.00/15.0313, https://pfyziol.upol.czwiki2/
2. Nečas E. a kol. Obecná patologická fyziologie. Karolinum Praha, 3.vydání. 2013.
3. Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. 2.vydání. Karolinum Praha, 2013.
4. Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část II. 2.vydání. Karolinum Praha, 2013.
5. Vokurka M. a spol.: Patofyziologie pro nelékařské směry. Karolinum – UK Praha, 2012.
6. Fölsch U. R. a kol.: Patologická fyziologie. Grada Publ. Praha, 2003.
7. Ivan Hulín a kol.: Patofyziológia. 7. přeprac. vyd. Vyd. SAV Bratislava, 2009.
8. A.C.Guyton: Textbook of Medical Physiology, 12th. Ed. Saunders, Philadelphia, 2010.
9. Silbernagl S., Lang F.: Atlas patofyziologie člověka. 2.české vydání. Grada Publ. 2012.