Odborná činnost ústavu

Průřez vědecko-pedagogické činnosti ústavu byl představen 1. 11. 2017 na Přednáškovém večeru Spolku lékařů v Olomouci, který vedl děkan fakulty prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - viz. odkaz.

Ústav patologické fyziologie LF UP byl také zmíněn v přednášce prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. na 28. kongresu ČLS JEP (7. – 8. 12. 2017, Praha), který byl věnovaný jubileu 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Prof. Rokyta ve své přednášce nazvané „Současný výzkum na fyziologických a patofyziologických ústavech v České republice – Purkyňův odkaz“ mj. zmínil zaměření výzkumu olomouckého ústavu na chronická zánětlivá onemocnění. Program.

Více informací je uvedeno v oddílech Výuka, resp. Věda a výzkum.