Aktuálně představovaný výzkum

Postupně Vám zde budeme představovat vědecko-výzkumnou činnost pracovníků ústavu. Bude vždy k dispozici plný text původní nebo přehledné práce a stručný komentář.

Aktuálně představovaná výzkumná práce:
„O úloze miRNA v patogenezi stenózy aortálních chlopní“

link https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2019.00086/full
plný text práce
stručný komentář

Souvislost s výukou patologické fyziologie:
Úlohu miRNA jsme probírali v zimním semestru v rámci témat „Zánět“ a „Genetické faktory“.