Zubní lékařství

Cíl předmětu:

Hlavním cílem předmětu v letním semestru je poskytnout studentům zubního lékařství znalosti, které jim umožní porozumět příčinám patologických stavů a ​​molekulárním, buněčným, orgánovým a systémovým mechanismům vývoje lékařských syndromů, symptomů a závažných onemocnění. Výuka začíná studiem typických patologických procesů: poškození buněk, zánět, horečka, poruchy vodního hospodářství, iontů a acidobazické rovnováhy. Dále probíhá studium patofyziologie respiračního, kardiovaskulárního systému, krve a koagulace. Zvláštní pozornost je věnována projevům systémových onemocnění v ústní dutině a úloze poruch ústní dutiny v etiologii a patogenezi systémových nemocí.

Během výuky v zimním semestru získají studenti zubního lékařství znalosti o molekulárních, buněčných, orgánových a systémových mechanismech patogeneze poruch výživy, gastrointestinálního traktu, ledvin, endokrinního a nervového systému. Probírána je také patofyziologie poruch pojivových tkání a kostí. Studenti studují systémové projevy výše zmíněných poruch a důraz je kladen na patogenezi orofaciálních změn. Studenti se naučí analyzovat typické klinické případové studie týkající se zubní praxe s odkazem na společné principy etiologie a patogeneze onemocnění.

Vedoucí výuky:  prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

 • Vymezení předmětu: povinný
 • Rozvrh: 2. ročník letní semestr, 3. ročník zimní semestr
 • Přednášky: 30 hodin ve 4. semestru a 15 hodin v 5. semestru
 • Praktická cvičení: 45 hodin/semestr
 • Zakončení: zápočet za LS a ZS, zkouška v ZS
 • Počet kreditů: 7

Studijní plán (sylabus) výuky pro letní (4.) semestr je zveřejněn na Moodle a na webových stránkách LF UP.

Studijní plán (sylabus) výuky pro zimní (5.) semestr je zveřejněn na Moodle a na webových stránkách LF UP.

letním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny) týdně.

 • Přednášky se konají vždy v pátek od 10:55 – 12:25 v malé posluchárně vlevo na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v pondělí 15:15 – 17:30h, v úterý 13:45 – 16:00h, ve čtvrtek 7:30 – 9:45h, 10:15 – 12:30h, 13:15 – 15:30h a v pátek 12:30 – 14:45h. Výuka probíhá v  seminární místnosti Ústavu patologické fyziologie.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 3 průběžné testy.

V zimním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) za dva týdny a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny) týdně.

 • Přednášky se konají vždy v úterý (sudé týdny) od 11:00 do 12:30hmalé levé posluchárně na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v úterý 7:45 – 10:00h, středa 10:30 – 12:45h, ve čtvrtek 8:00 – 10:15h, 13:00 – 15:15h, v pátek 8:00 -10:15h, 10:30 – 12:45h.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 3 průběžné testy

Požadavky absolvování:

Podmínky pro udělení zápočtu jsou vždy uváděny v aktuálních sylabech a na Moodle.

 

Zkouška:

Podmínky absolvování zkoušky jsou vždy uváděny v aktuálních sylabech a na Moodle.

Zkušební okruhy jsou dostupné na Moodle.