Zubní lékařství

Cíl předmětu:

Hlavním cílem předmětu v letním semestru je poskytnout studentům zubního lékařství znalosti, které jim umožní porozumět příčinám patologických stavů a ​​molekulárním, buněčným, orgánovým a systémovým mechanismům vývoje lékařských syndromů, symptomů a závažných onemocnění. Výuka začíná studiem typických patologických procesů: poškození buněk, zánět, horečka, poruchy vodního hospodářství, iontů a acidobazické rovnováhy. Dále probíhá studium patofyziologie respiračního, kardiovaskulárního systému, krve a koagulace. Zvláštní pozornost je věnována projevům systémových onemocnění v ústní dutině a úloze poruch ústní dutiny v etiologii a patogenezi systémových nemocí.

Během výuky v zimním semestru získají studenti zubního lékařství znalosti o molekulárních, buněčných, orgánových a systémových mechanismech patogeneze poruch výživy, gastrointestinálního traktu, ledvin, endokrinního a nervového systému. Probírána je také patofyziologie poruch pojivových tkání a kostí. Studenti studují systémové projevy výše zmíněných poruch a důraz je kladen na patogenezi orofaciálních změn. Studenti se naučí analyzovat typické klinické případové studie týkající se zubní praxe s odkazem na společné principy etiologie a patogeneze onemocnění.

Vedoucí výuky:  prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

 • Vymezení předmětu: povinný
 • Rozvrh: 2. ročník letní semestr, 3. ročník zimní semestr
 • Přednášky: 30 hodin ve 4. semestru a 15 hodin v 5. semestru
 • Praktická cvičení: 45 hodin/semestr
 • Zakončení: zápočet za LS a ZS, zkouška v ZS
 • Počet kreditů: 7

Studijní plán (sylabus) výuky pro letní (4.) semestr si můžete stáhnout zde pfyzub12

Studijní plán (sylabus) výuky pro zimní (5.) semestr si můžete stáhnout zde pfyzua22

letním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny)týdně.

 • Přednášky se konají vždy v pátek od 10:55 – 12:25 v malé posluchárně vlevo na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v pondělí 15:15 – 17:30h, v úterý 13:45 – 16:00h, ve čtvrtek 7:30 – 9:45h, 10:15 – 12:30h, 13:15 – 15:30h a v pátek 12:30 – 14:45h. Výuka probíhá v  seminární místnosti Ústavu patologické fyziologie.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 3 průběžné testy.

V zimním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) za dva týdny a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny)týdně.

 • Přednášky se konají vždy v úterý (sudé týdny) od 11:00 do 12:30hmalé levé posluchárně na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v úterý 7:45 – 10:00h, středa 10:30 – 12:45h, ve čtvrtek 8:00 – 10:15h, 13:00 – 15:15h, v pátek 8:00 -10:15h, 10:30 – 12:45h.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 4 průběžné testy

Požadavky absolvování:

Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:

1)      V souladu se směrnicí LF UP: LF-B-18/14 (omluva 10% výuky) Ústav stanovuje následující limit bez omluvy: 4,5 vyučovacích hodin. Pro náhrady je vyhrazen 15. výukový týden.

2)      Zápočet  bude udělen po úspěšném zodpovězení 2/3 otázek zápočtového testu na počítači v 15. výukovém týdnu. K přihlášení k zápočtovému testu, příp. k jeho opravám, slouží STAG.

3)      Pro studenty, kteří projeví aktivitu ve výuce a dosáhnou minimálně 60% z každého testu a s celkovým průměrem úspěšnosti nad 2/3, nebude zápočtový test povinný*.

4)      Při eventuálním neúspěchu u zápočtového testu jsou možné dva opravné testy. Pokud by student stále nedosáhl limitu, ústav zváží možnost ústní opravy za přítomnosti dvou vyučujících.

5)      Nepřipravenost studenta, tj. zjištění základních neznalostí z látky probrané na dřívějším praktiku a také bazálních neznalostí z předcházejících oborů, zejména fyziologie, biochemie aj. může být důvodem k vyloučení z praktika.

* Studenti mají možnost opravy jednoho testu a získat bonifikace až 10% z průměru dosažených bodů za zpracování a přednesení prezentace na téma, které si studenti mohou vybrat v úvodu výuky ze souboru témat vytvořených ústavem

Zkouška:

Zkouška začíná písemnou částí na počítači. Zapsáním termínu a času ve STAGu se rozumí písemná část zkoušky. Ústní část zkoušky se může konat v daný den dopoledne, odpoledne nebo v průběhu následujícího dne.

Podmínkou absolvování zkoušky je úspěch v obou částech zkoušky; v písemné části zodpovězení nejméně 60 % otázek.

 

Zkušební okruhy si můžete stáhnout  zde.