Všeobecné lékařství

Doporučená literatura:

  • Nečas E. a kol. Obecná patologická fyziologie. Karolinum Praha, 2013.
  • Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. Karolinum Praha, 2013.
  • Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část II. Karolinum Praha, 2013.
  • Fölsch U.R. a kol.: Patologická fyziologie. Grada Publ. Praha, 2003.
  • Ivan Hulín a kol.: Patofyziológia. 7. přeprac. vyd.SAV Bratislava, 2009.
  • A.C.Guyton: Textbook of Medical Physiology, 12th. Ed. Saunders, Philadelphia, 2010.
  • Silbernagl S., Lang F.: Atlas patofyziologie člověka. Grada Publ. 2012.
  • Klener P. a kol.: Vnitřní lékařství. Galén, Praha, 2006.
  • Veselý J.: Tlaková diuréza a arteriální hypertenze. EPAVA Olomouc, 2002.
  • Musil D.: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Skriptum. UP Olomouc 2002.

Materiály ke stažení:

Zde si můžete stáhnout doplňkové studijní materiály vytvořené pracovníky ústavu a to ve formátu pdf.

Pro lepší orientaci jsou setříděny do jednotlivých kapitol dle studijních okruhů.

Tyto materiály nenahrazují studium z doporučené literatury, slouží pouze jako doplněk !

OBECNÁ PATOFYZIOLOGIE

PATOFYZIOLOGIE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

PATOFYZIOLOGIE LEDVIN

PATOFYZIOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU