Všeobecné lékařství

Doporučená literatura:

 • Nečas E. a kol. Obecná patologická fyziologie. Karolinum Praha, 2013.
 • Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. Karolinum Praha, 2013.
 • Nečas E. a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů. Část II. Karolinum Praha, 2013.
 • Pávková Goldbergová M. a kolektiv: Patofyziologie v obrazech,MU Brno, 2016
 • Fölsch U.R. a kol.: Patologická fyziologie. Grada Publ. Praha, 2003.
 • Ivan Hulín a kol.: Patofyziológia. 7. přeprac. vyd.SAV Bratislava, 2009.
 • A.C.Guyton: Textbook of Medical Physiology, 12th. Ed. Saunders, Philadelphia, 2010.
 • Silbernagl S., Lang F.: Atlas patofyziologie člověka. Grada Publ. 2012.
 • Klener P. a kol.: Vnitřní lékařství. Galén, Praha, 2006.
 • Veselý J.: Tlaková diuréza a arteriální hypertenze. EPAVA Olomouc, 2002.
 • Musil D.: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Skriptum. UP Olomouc 2002.

Doplňkové prezentace naleznete na moodle.upol.cz