Seminář – Základy neurologie – pohled na patofyziologickou teorii z praxe

Mimořádný seminář

MUDr. Tereza Filipi, neuroložka z přerovské nemocnice (SMN a.s.), absolventka LF UP.

„Základy neurologie – pohled na patofyziologickou teorii z praxe“

Téma: Degenerativní postižení CNS

čtvrtek 21. 11. 2019 od 15.30 hod. ve Velké posluchárně TÚ

Pravidelná přednáška

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. (LF UP a Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava)

Téma: Patofyziologie krve a krvetvorné tkáně (pohled odborníka z praxe)

         !! středa 20. 11. od 16.00 hod.!! ve Velké posluchárně