Personální složení ústavu

Funkce – jméno

Telefon

E-mail

Přednosta

Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

585 632 771

martin.petrek@fnol.cz

Zástupce přednosty

Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc.

585 632 520

kvetoslava.dostalova@upol.cz

Učitelé

MUDr. Hana Vítovská

585 632 519

hana.vitovska@upol.cz

Dr.Szergej Cápec

585 632 516

szergej.capec@upol.cz

Dr. Gabriella Cápec

585 632 519

gabriella.capec@upol.cz

MUDr. Alžběta Benická

585 632 519

alzbeta.herodesova@upol.cz

MUDr. Kateřina Čerňanová*

585 632 502

*externí učitel

MUDr. Ondřej Veselý*

585 632 502

*externí učitel

MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.

585 632 502

pavel.marcian@fnol.cz

Sekretářka

Bc. Stankušová Mária

v době nepřítomnosti sekretářky:

Bc. Gabriela Straková

585 632 502

-

585 632 771

maria.stankusova@upol.cz

-

gabriela.strakova@upol.cz

Výzkumná laboratoř

Dr. Amit Kishore, Ph.D.,M.Sc.

585 632 517

amit.kishore@upol.cz

Mgr. Lenka Kocourková

585 632 771

lenka.kocourkova@upol.cz

Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.

585 632 771

zdenka.navratilova@upol.cz

Mgr. et Mgr. Zdeněk Nosek

585 632 771

zdenek.nosek@upol.cz

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

585 632 771

jana.petrkova@upol.cz

Mgr. Veronika Žižková

585 632 771

veronika.zizkova@upol.cz

Doktorandi

Mgr. Alžbeta Chabroňová

 

 

Mgr. Eva Novosadová

 

 

Mgr. Kateřina Sikorová