Byla zveřejněna témata SVOČ pro akademický rok 2020/2021 (15. 6. 2020)

Dovolujeme si informovat studenty, že v sekci „Věda a výzkum – SVOČ byla zveřejněna témata SVOČ pro akademický rok 2020/2021.

Podmínkou pro všechna naše témata SVOČ je absolvování Patologické fyziologie, tj. témata jsou určena pro studenty od 4. ročníku.

Přihlášky na konkrétní vypsané téma SVOČ odevzdají studenti na sekretariát Ústavu nejpozději do 14. 7. 2020.

Bližší informace o SVOČ jsou dostupné na webových stránkách LF UP, v sekci SVOČ.