Vánoční přání / Merry Christmas

Ústav patologické fyziologie přeje všem (studentkám, studentům, kolegyním a kolegům, spolupracovníkům,…) krásné vánoční svátky. Těšíme se na setkání s vámi v novém roce, do kterého přejeme pohodu, úspěchy ve vašem studiu / výzkumu a hlavně hodně zdraví!

za ústav prof. M. Petřek
23. prosince 2020

P.S. Blahopřejeme 19 studentkám/studentům zubního lékařství ke složení zkoušky z Patofyziologie v předtermínu 18.12.t.r.! Dalším 76 posluchačům zub. lékařství přejeme úspěch při přípravě na zkoušku ve zkouškovém období. Studentům všeobecného lékařství přejeme, aby zvládli zkoušku z Mikrobiologie.

xx

Dept. of Pathological Physiology wishes to all (students, colleagues, collaborators,…) Merry Christmas. We look forward to meeting you in the New Year, for which we wish you well-being, success in your studies / research and namely lots of health!

prof. M. Petřek, for the Department
23 December 2020