Organizace praktické výuky patofyziologie s využitím simulátoru – LS 2019/2020

Na Moodle je vyvěšen text k připravované inovaci praktické výuky patofyziologie – věnujte mu, prosím, pozornost. Sledujte aktualizovaný sylabus letního semestru.