Průběžně aktualizované informace k výuce patofyziologie / Continuously updated information on teaching pathophysiology (13. 3. 2020)

Vážené studentky, vážení studenti,

na Moodle byly dopředu zveřejněny prezentace praktických cvičení a přednášek. Na příští týden se připravují možnosti distančního studia a konzultací.

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
přednosta Ústavu patologické fyziologie

 


Dear students,

presentations of the practical exercises and lectures were published in advance on Moodle. The possibility of distance learning and consultation is being prepared for next week.

prof. MUDr. Martin Petrek, CSc.
Head of the Department of Pathological Physiology