Poděkování studentům za evaluaci / Thank students for evaluation

Vážené studentky, Vážení studenti,

děkujeme Vám za evaluaci a Vaše připomínky.

Studentům Všeobecného směru bylo odpovězeno formou zvukového záznamu, zveřejněného na Moodle dne 21. 2. 2020.

Děkujeme taktéž studentům Zubního lékařství, General Medicine a Dentistry za zájem o předmět, podporu ústavu a učitelů.

Ústav patologické fyziologie

 

 

Dear students,

Thank you for your evaluation and your comments.

We also thank students of Dentistry, General Medicine and Dentistry for their interest in the subject, support of our department and teachers.

Department of Pathological Physiology