Oznámení studentům / Announcement to students (27. 8. 2020)

Instrukce ke způsobu provádění dodatečného zápisu všech zápočtů a absolvovaných zkoušek do indexů jsou zveřejněny na Moodle, prosíme o dodržování stanoveného postupu.
Děkujeme.
Ústav patologické fyziologie

————————————————————————

Instructions on how to make an additional registration of credits and passed exams in the credit books (indexes) are published on Moodle, please follow the established procedure.
Thank you.
Department of Pathological Physiology