Nabídka konzultací / Consultations (16.03.2020, aktualizace 17.03.2020)

Vážení a milí studenti,

v 6. výukovém týdnu (od pondělí 16.3.2020, 10:00hod.) budete mít možnost dosud probíranou látku zkonzultovat on-line s učiteli Ústavu patologické fyziologie – rozdělení konzultačních hodin (specifikované zvlášť pro VŠEO, ZUB, GM, DENT) je uvedeno v přiloženém pdf souboru. Forma spojení bude Skype (kontaktní údaje budou na Moodle), příp. oficiální pracovní e-mail, telefon, Moodle.

Pozn. Začínáme s tím, proto mohou nastat problémy. Může se stát, že z provozních důvodů (nemoc učitele, přetížení internetové sítě) nebude možné některé konzultace v konkrétním uvedeném čase zrealizovat, děkujeme Vám za pochopení.

Věříme, že tuto nabídku konzultační pomoci v rámci samostudia využijete.

Ve středu 18.3.2020 budeme mít konzultace pro VŠEO dopoledne i odpoledne (9-11 a 16-18). Ve čtvrtek 19.3.2020 bychom chtěli přidat odpolední konzultaci (16-18), upřesníme.

 

S pozdravem,

prof. M. Petřek a spolupracovníci
Ústav patologické fyziologie

 

Rozvrh on-line konzultaci vyucujicich Ustavu patologicke fyziologie – 16.-19.3.2020

 

Dear students,

in the 6th week (from Monday, 16th March 2020, 10:00 AM), you will be able to consult on-line with the teachers of the Department of Pathological Physiology – the timetable of the consultation hours (specified separately for VŠEO, ZUB, GM, DENT) is given in the attached pdf file. The form of connection will be Skype (contact details will be on Moodle), official work e-mail, phone, Moodle.

Note: We’re getting started, so there may be problems. It may happen that for operational reasons (teacher illness, internet congestion) it will be impossible to carry out some consultations at the given time, thank you for your understanding.

We hope you will take advantage of this self-study consultation offer.

 

Best regards,

prof. M. Petrek and co-workers
Department of Pathological Physiology

 

Timetable of on-line consultations of teachers of the Department of Pathological Physiology – 16.-19.3.2020