Komentované prezentace / Commented presentations (18. 3. 2020)

Milí studenti,
ke studiu můžete využít také komentované (video)prezentace, které jsou průběžně umísťovány na Moodle.
pozn. Zatím se přednostně soustřeďujeme na studenty oboru Všeobecné lékařství/General Medicine, kteří jsou v 2. semestru a čeká je zkouška.
Děkujeme za pochopení.
prof. M. Petřek a spolupracovníci

 

 

Dear students,
We started to upload commented presentations on YouTube from Topic 6. Relevant links will be published in Moodle under specific topic.
prof. M. Petrek and co-workers