Informace ústavu z pondělí 23. 3. 2020 / Information from Monday, 23th March 2020

1. Konzultace na dálku budou v tomto týdnu probíhat v termínu úterý 24. 3. až čtvrtek 26. 3. 2020, aktuální rozvrh konzultací je v přiloženém pdf souboru.

Rozvrh on-line konzultaci vyucujicich Ustavu patologicke fyziologie – 24.-26.3.2020

2. Na Moodle do 12:00hod. zveřejníme nabídku dobrovolných aktivit pro studenty VŠEO a GM, kteří mají absolvovat zkoušku v akademickém roce 2019/20.

prof. M. Petřek

 

 

1. Consultations on distance this week will be held from Tuesday 24 March to Thursday 26 March 2020, the actual timetable of consultations is in the attached pdf file.

Timetable of on-line consultations of teachers of the Department of Pathological Physiology – 24.-26.3.2020

 2. We will publish until 12:00 pm. on Moodle an offer of voluntary activities for students of VŠEO and GM who are to take the exam in the academic year 2019/20.

 prof. M. Petrek