Aktuální informace k výuce patofyziologie / Current Information to Teaching of Pathophysiology (10. 3. 2020)

Vážené studentky, vážení studenti,

nelze vyloučit, že výuka patofyziologie může být ovlivněna vyvíjející se situací v oblasti veřejného zdraví (COVID-19).

Věříme, že se tak nestane, a že vše bude probíhat podle plánu. Pokud by nějaká omezení nastala, ústav je připraven reagovat dle aktuální situace.

Náhrady praktických cvičení, případně zameškaných od 5. výukového týdne z důvodu prevence šíření respiračních infekcí, budou řešeny po vyhodnocení situace a počtu absencí v březnu / dubnu 2020; nebudeme Vám komplikovat Vaši situaci, testy se však snažte absolvovat.

Se srdečným pozdravem a přáním dobrého zdraví,

prof. Martin Petřek
přednosta Ústavu patologické fyziologie

 

 

Dear students,

the teaching of pathophysiology may be influenced by the evolving public health situation (COVID-19).

We believe that this will not happen and that everything will go according to plan. Should there be any restrictions, the Department is ready to respond to the current situation.

The rules for substitution of practical exercises missed since the 5th week to prevent the spread of respiratory infections will be considered after evaluating the situation and the number of absences in March / April 2020; we will not complicate your situation, but try to take the tests.

Best wishes,

prof. Martin Petřek
Head of the Department of Pathological Physiology