Aktuální informace / Current information (3. 4. 2020)

Ústav pokračuje v distanční výuce včetně konzultací on line (viz rozpis na 9. výukový týden).

Rozvrh on-line konzultaci vyucujicich Ustavu patologicke fyziologie – 7.-9.4.2020

The Department has been continuing in teaching on distance including on line consultations (see schedule for 9th week of the summer semester).

Timetable of on-line consultations of teachers of the Department of Pathological Physiology – 7.-9.4.2020

 

Ústav oceňuje, že studenti využívají dobrovolných testů.

Nejpozději 6.4.2020 do 9hod. budou na Moodle zveřejněny podmínky pro získání zápočtu v povinných předmětech.

pozn. Zkouškové termíny zveřejněné ve STAGu nebyly změněny. Vyčkejte, prosím – vše závisí na vývoji epidemiologické situace a rozhodnutí příslušných orgánů (vlády a ministerstev, univerzity, fakulty).

Děkujeme za pochopení.

 

Department of Pathological Physiology appreciates that students participate in voluntary tests.

6.4.2020 before 9 am conditions for obtaining credit will be published on Moodle.

Note: The exam dates published in STAG have not been changed. Please wait as there has been dependance on the development of the epidemiological situation and the decisions of the competent authorities (government and ministries, University, Faculty).

Thank you for your understanding and patience.

 

S pozdravem / Sincerely,

Prof. M. Petřek