Aktualizované informace k výuce patofyziologie / Updated information on teaching pathophysiology (11. 3. 2020)

Vážené studentky, vážení studenti,

co nejdříve Vám zveřejníme prezentace praktických cvičení na 5. – 7. výukový týden (do konce března) a během pondělí 16. 3. 2020 bude oznámen způsob on-line konzultací s učiteli s přednostním využitím oficiální platformy Moodle. 

Můžete také využít e-Learning (https://pfyziol.upol.cz/studijni-materialy/e-learningove-portaly/), na Moodle průběžně ukládáme ppt teze přednášek a také se můžete věnovat samostudiu doporučené literatury (viz sylaby).

Stále hledáme možnosti, jak realizovat v přesunutém termínu v 1. polovině dubna alespoň část běhu A výuky patologické fyziologie na simulátorech, třeba i odpoledne a nepovinně.

Prosíme, sledujte aktuální informace, které budeme průběžně aktualizovat na Moodle a na webových stránkách Ústavu patologické fyziologie. 

Prosíme, netelefonujte na ústav a nezatěžujte učitele ani sekretariát individuálními emaily, aniž je to nutné; pro opravdu nezbytné dotazy preferujte sdílené ročníkové účty, ať se informace dostanou zároveň k vícero lidem. Opakujeme, hlavní informace získáte na webu ústavu.

Děkujeme.

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
přednosta Ústavu patologické fyziologie


 

Dear students,

We will make available to you presentations of the practical exercises and lectures for the 5th – 7th teaching week (until the end of March) as soon as possible. During Monday 16 March 2020 we will announce the way of on-line consultations with teachers with preferential use of the official Moodle platform. 

We suggest you to study pathophysiology from the recommended literature (see syllabi).

We are still looking for possibilities to realize at least part of the course A of pathological physiology training on simulators in postponed term in the first half of April, even in the afternoon and on voluntary basis. 

Please follow up-to-date information, which will be updated on Moodle and on the website of the Department of Pathological Physiology.

Please do not telephone to the Department and use emailing teachers or secretary only when really necessary, preferably for actual and shared communication. Again, Departmental web is the main information source. 

Thank you.

prof. MUDr. Martin Petrek, CSc.
Head of the Department of Pathological Physiology