Návštěva pracoviště CENTESIMO (2.-4.12.2019)

Vážené studentky, Vážení studenti,

v týdnu od 2. – 4. 12. 2019 se v rámci praktické výuky uskuteční návštěva Centra telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností LF UP (CENTESIMO), kde proběhne simulace vybraných patologických stavů v návaznosti na látku probranou v končícím semestru.

Domluvte se, prosím, aby v každé skupině byl 1-2 fonendoskopy. Trvání cca 1 výuková hodina (45 min.).

centesimo

 

Pravidelná přednáška

na téma „Patofyziologie poruch imunitního systému“ se koná

ve stejném termínu jako ve dvou minulých týdnech tj. ve středu 27. 11. od 16.00 hod. ve Velké posluchárně TÚ. Ve čtvrtek 28.11. přednáška ani seminář není. Od 5.12.se přednášky konají opět ve čtvrtek od 15.30, 5. 12 přednášku na neurologické téma přednese MUDr. T. Filipi.

S pozdravem,

prof. M. Petřek